UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

KORONAVIRUS - INFORMACE

BŘEZEN 2020

veřejná vyhláška oznámení o zahájení společného řízení

30. 3. 2020

OTEVŘÍT

pozvánka na XIII. zasedání ZO

24. 3. 2020

OTEVŘÍT

návrh závěrečného účtu obce Uhřice za rok 2019

18. 3. 2020

OTEVŘÍT

Uzavření mateřské školy

16. 3. 2020

OTEVŘÍT

ÚŘEDNÍ HODINY NA OÚ

16. 3. 2020

OTEVŘÍT

Zrušení veřejné soutěže

16. 3. 2020

OTEVŘÍT

Veřejná vyhláška-Oznámení o konání opakovanégho veřejného projednání návrhu ÚP Uhřice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

16. 3. 2020

OTEVŘÍT

Výroční zpráva 2019

11. 3. 2020

OTEVŘÍT

Návrh rozpočtu obce Uhřice na rok 2020

6. 3. 2020

OTEVŘÍT

Příspěvek na zmírnění důsledků sucha v obci Uhřice

6. 3. 2020

OTEVŘÍT

Zveřejnění záměru č. 3/2020

2. 3. 2020

OTEVŘÍT

ÚNOR 2020

sazebník úhrad o poskytování informací

28. 2. 2020

OTEVŘÍT

usnesení z XII. zasedání zastupitelstva obce

26. 2. 2020

OTEVŘÍT

zveřejnění záměru č.2/2020

17. 2. 2020

OTEVŘÍT

pozvánka na ZO

17. 2. 2020

OTEVŘÍT

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

6. 2. 2020

OTEVŘÍT

oznámení o vyhlášení veřejné soutěže

6. 2. 2020

OTEVŘÍT

LEDEN 2020

oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Ždánický les a Politaví

28. 1. 2020

OTEVŘÍT

zveřejnění záměru č. 1/2020

7. 1. 2020

OTEVŘÍT

rozpočtové opatření č. 7/2019

6. 1. 2020

OTEVŘÍT