UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

ČERVENEC 2024

Pozvánka na XVII. zasedání ZO

9. 7. 2024

Zveřejnění záměru č. 4/2023

8. 7. 2024

ČERVEN 2024

veřejná vyhláška

24. 6. 2024

Usnesení z XVI. zasedání ZO

17. 6. 2024

veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací

14. 6. 2024

Oznámení návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

14. 6. 2024

Rozpočtové opatření č. 2/2024

14. 6. 2024

návrh závěrečného účtu DSO Ždánický les a Politaví za rok 2023

10. 6. 2024

návrh závěrečného účtu obce DSO Ždánicko za rok 2023

10. 6. 2024

Pozvánka na XVI. zasedání Zastupitelstva obce

4. 6. 2024

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

4. 6. 2024

Veřejná vyhláška-aktualizace č. 3a Zásad územního rozvoje JMK

4. 6. 2024

KVĚTEN 2024

Přihláška na letní příměstké tábory

20. 5. 2024

Informace určené veřejnosti PZP Dambořice

20. 5. 2024

Informace určené veřejnosti PZP Uhřice

20. 5. 2024

návrh opatření obecné povahy - pajasan žláznatý

16. 5. 2024

Návrh závěrečného účtu DSO Severovýchod za rok 2023

16. 5. 2024

Střednědobý výhled rozpočtu obce Uhřice 2025-2026

15. 5. 2024

Usnesení z XV. zasedání ZO

14. 5. 2024

Rozpočtové opatření č. 1/2024

13. 5. 2024

Pozvánka na XV. zasedání ZO

2. 5. 2024

DUBEN 2024

Bytový dům - podmínky, formulář

29. 4. 2024

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

29. 4. 2024

veřejná vyhláška-předpisný seznam daně z nemovitosti pro rok 2024

29. 4. 2024

Aukční vyhláška

29. 4. 2024

Vyúčtování položek vodného a stočného za rok 2023

26. 4. 2024

Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do EP pro občany jiných členských států EU

25. 4. 2024

Žádost o vydání voličského průkazu

25. 4. 2024

Jmenování zapisovatele pro volby do Evropského parlamentu

23. 4. 2024

Výběrové řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Rašovice

23. 4. 2024

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt od 29. dubna do 7. června

22. 4. 2024

Informace o sídlech volebních okrsků a počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu

22. 4. 2024

Oznámení o místě konání voleb do Evropského parlamentu

22. 4. 2024

veřejnoprávní smlouva č. 1/2024-Sbor dobrovolných hasičů

18. 4. 2024

veřejnoprávní smlouva č. 4/2024 - Sportovní klub Uhřice

16. 4. 2024

veřejnoprávní smlouva č. 2/2024 - Český svaz včelařů, z.s.

15. 4. 2024

veřejnoprávní smlouva č. 3/2024 - Myslivecký spolek Dolina

12. 4. 2024

veřejná vyhláška - zpřístupnění seznamu pro plátce daně z nemovitosti (SIPO)

12. 4. 2024

Usnesení z XIV. zasedání ZO

5. 4. 2024

BŘEZEN 2024

Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2023

28. 3. 2024

Schválený rozpočet Obce Uhřice na rok 2024

28. 3. 2024

Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní a mateřské školy Uhřice, okres Hodonín, příspěvkové organizace

28. 3. 2024

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Uhřice na roky 2025 - 2026

26. 3. 2024

Výběrové řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky-Kobeřice u Brna

26. 3. 2024

Pozvánka na XIV. zasedání ZO

19. 3. 2024

zveřejnění záměru obce č. 3/2024

18. 3. 2024

Opatření obecné povahy-kormorán velký

11. 3. 2024

Aukční vyhláška

5. 3. 2024

Usnesení z XIII. zasedání ZO

4. 3. 2024

ÚNOR 2024

Návrh rozpočtu obce Uhřice na rok 2024

26. 2. 2024

Zveřejnění záměru č. 2/2024

26. 2. 2024

návrh závěrečného účtu obce Uhřice za rok 2023

23. 2. 2024

Akční plán zlepšování kvality ovzduší - zveřejnění oznámení

23. 2. 2024

Výběrové řízení na obsazení pozice účetní - Heršpice

19. 2. 2024

Pozvánka na XIII. zasedání ZO

12. 2. 2024

Výběrové řízení na obsazení pozice referent stavebního úřadu Ždánice

12. 2. 2024

LEDEN 2024

Usnesení z XII. zasedání ZO

29. 1. 2024

Opatření obecné povahy - cyklostezka

26. 1. 2024

Zveřejnění záměru obce č. 1/2024

24. 1. 2024

Opatření obecné povahy

24. 1. 2024

Pozvánka na XII. zasedání ZO

15. 1. 2024

Aukční vyhláška

2. 1. 2024