UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

JAK VYŘÍDIT

CZECH POINT

Vyřizuje:
Marie Hegrová, tel.: 518 631 883

e-mail: ucetni@obec-uhrice.cz

VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE

Poplatek: 100 Kč

Potřebujete:

občanský průkaz

řidičský průkaz

VÝPIS Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU

Poplatek: 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou následující

Potřebujete:

občanský průkaz

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Poplatek: 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou následující

Potřebujete:

číslo parcely nebo číslo LV

SNÍMEK Z KATASTRÁLNÍ MAPY

Poplatek: 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou následující

VÝPIS Z VEŘEJNÝCH REJSTŘÍKŮ

Poplatek: 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou následující

Potřebujete:

občanský průkaz

u obchodních rejstříků IČ


Rejstříky:

obchodní

spolkový

nadační

rejstřík ústavu

rejstřík společných vlastníků jednotek

rejstřík obecně prospěšných společností

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Poplatek: 100 Kč

Potřebujete:

občanský průkaz

VÝPIS Z REJSTŘÍKU PRÁVNICKÝCH OSOB

Poplatek: 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou následující

Potřebujete:

občanský průkaz

u obchodních rejstříků IČ

VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Poplatek: 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou následující

Potřebujete:

občanský průkaz

u obchodních rejstříků IČ