UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

ORGANIZACE

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ UHŘICE

ZO ČZS v Uhřicích byla založena místními občany v sedmdesátých letech minulého století za účelem výkupu produktů ovoce a zeleniny od malopěstitelů. V dalších letech přibyly i jiné činnosti, např. prodej umělých hnojiv, sadbových brambor apod. Protože zájem o tyto služby v následujících letech slábl, aktivita spolku upadala. Proto se v roce 2007 rozhodlo, že se organizace zaměří zejména na podporu vinařství v Uhřicích. Dnes se tomuto náročnému, ale krásnému koníčku věnuje v obci na třicet vinařů. Pěstují vinnou révu zhruba na 2 ha výměry ve viničních tratích: Veselý, Staré hory, Novosády, Kolíbky, Čtvrtě a další.

Prezentace produktů našich vinařů probíhá každý rok v prosinci při akci „Žehnání mladých vín“. Největší akce, kterou ZO ČZS pořádá, je Velikonoční výstava vín z širokého okolí konaná každý sudý rok v Uhřicích. Naši vinaři se účastní také degustací a výstav v okolních obcích a se svými vzorky získávají mnohá ocenění.