UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

ORGANIZACE

FOLKLORNÍ KROUŽEK

Dětský folklorní soubor Uhřičánek vznikl v roce 2015 pod vedením Pavlíny Hovězákové, Martiny Brablcové a Martiny Valihrachové. V roce 2016 vystřídala Pavlínu Hovězákovou Michaela Hovězáková. Hlavním důvodem vzniku souboru bylo vystoupit na kulturních akcích především v naší obci. Do souboru chodily děti od 5 - 11 let, ale pro větší zájem dětí se tento soubor rozdělil v roce 2016 na děti mladší a starší. Aktuálně soubor navštěvuje 13 mladších dětí ve věku 4 - 8 let a 10 starších dětí ve věku 9 - 12 let. Naším cílem je naučit děti tance a písně, které jsou charakteristické pro náš region a můžou si je zazpívat a zatancovat nejen u cimbálu. Naše dosavadní vystoupení byly především na obecních kulturních akcích a Májových veselicích ve Ždánicích.