UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

SOUČASNOST

OBEC JE DOBŘE VYBAVENÁ

Obec Uhřice leží v malebném údolí pod svahy přírodního parku Ždánický les, po obou březích potoka Vápenky. Nepřehlédnutelným prvkem okolní přírody je kopec Romenov. Obec zaujímá katastr 708 hektarů. Podle statistiky v ní trvale žije asi 750 občanů. Terén se svažuje od severu k jihu. Kdy byla obec založena se nedá přesně zjistit, ale bezesporu patří k nejstarším na Moravě. K Uhřicím patří i osada Janův dvůr (asi 3 km JV od obce), která však vznikla až v 19. století kolem Nového dvora, který v těchto místech zřídil kníže Liechtenstein.

Dávnou minulost vesnice připomíná především kostel - pozdně renesanční stavba ze 16. století rustikálních forem - který je významnou dominantou obce a je řazen k nejstarším na Moravě. 14. - 18. století připomíná kovový hrozen na domě č.p. 225, který označoval zájezdní hostinec a v 19. století uhřickou poštu.

Uzavření míru po bitvě u Slavkova roce 1805 dokládá pamětní deska zasazená na dům v Janovém dvoře, v jejíž blízkosti pod památnou lípou byl mír dojednán. Smysl pro krásu i křesťanské cítění minulých generací dosvědčují dvě sochy z 18. století, socha sv. Floriána z 19. století a řada křížů rozsetých po katastru obce. Smutnou historii světových válek dokládá pomník a pamětní deska před budovou školy.

Vzácným darem pro občany i návštěvníky obce je bezesporu okolní příroda, zvláště les, který láká k vycházkámv každé roční době. Jistě krásu přírody i členitost terénu dokáží vychutnat též milovníci jízdy na kole, kteří budou projíždět po cyklostezce, která prochází katastrem obce.

Současné Uhřice se mohou pochlubit dobrou vybaveností. Obec je plynofikována, v celé obci je zaveden vodovod, má vlastní čističku odpadních vod, nově zrekonstruovanou školu, hasičskou zbrojnici a kulturní dům. V současnosti se rekonstruují silnice a cesty pro pěší, byl opraven obecní úřad. Novou zeď dostal hřbitov kolem kostela. Začalo se s renovací koupaliště a výstavbou bytů. Dále je pak fotbalové hřiště, ke kterým v roce 2001 přibyl sportovní areál v sousedství školy s tenisovým kurtem, volejbalovým hřištěm, minigolfem a pěkným prostorem pro další sportovní aktivity.

Z národopisných a folklórních tradic se dodnes slaví tzv. košt vín spojený s výstavou a to vždy v neděli před Velikonoce. Dále pak v první dekádě listopadu se pořádají Martinské hody. dalších zábav je to Kateřinská zábava 14 dnů po Martinských hodech a tradiční Benátská noc v druhé polovině července.