UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

SLUŽBY

ODPADY

Sběr odpadů v naší obci je realizovaný společností EKOR, s.r.o., Kyjov.
Občané musí připravit své popelnice před dům v den vývozu daného odpadu do 6:30 hod.ČASY VÝVOZU ODPADŮ

KOMUNÁLNÍ ODPAD - Lichý týden, čtvrtek 6:30
BIO ODPAD - Sudý týden, čtvrtek 6:30SEPAROVANÝ SBĚR V OBCI

plasty (vyváží se v pondělí)

sklo barevné/bílé

kovy

papír (vyváží se ve středu)