UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

ORGANIZACE

SPORTOVNÍ KLUB UHŘICE

Sportovní klub Uhřice byl založen v roce 1936 pod názvem Cyklistický oddíl Uhřice. Později existoval pod názvem Sportovní klub Uhřice, konkrétně v letech 1938 – 1946, dále pak pod názvem TJ SOKOL Uhřice, a to v letech 1947 – 1992. V roce 1993 se opět navrátil k názvu Sportovní klub Uhřice, pod kterým vystupuje do současnosti. Sportovní klub Uhřice se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu v obci Uhřice a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců.

V současné době Sportovní klub Uhřice působí především jako fotbalový klub. Vedle hlavní činnosti však spolek vyvíjí také vedlejší hospodářskou činnost spočívající v jiné výdělečné činnosti, jejímž účelem je podpora hlavní (sportovní) činnosti nebo hospodárné využití majetku spolku.

ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ SPORTOVNÍHO KLUBU UHŘICE

organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky

vytvářet široké možnosti užívání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže

vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností

budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá

vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti sportu, tělesné kultury a kultury vůbec

hájit zájmy sdružených oddílů a organizací uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovat s orgány obce a ostatními organizacemi i jednotlivci

dalšími formami své činnosti napomáhat k rozvoji veřejného života, kultury, zdraví, apod. v obci, zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností

V aktuální sezóně 2017/2018 reprezentují náš klub 3 družstva:
1) Dospělí – I. B třída JmKFS (Jihomoravský krajský fotbalový svaz)
2) Mladší žáci - okresní soutěž OFS Hodonín (Okresní fotbalový svaz Hodonín)
3) Mladší přípravka – okresní soutěž OFS Hodonín (Okresní fotbalový svaz Hodonín)SK Uhřice - tým mužů, konec sezony OP 2015-2016

SK Uhřice - mladší přípravka, konec sezony OS A 2016-2017