UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

veřejnoprávní smlouva č. 1/2024-Sbor dobrovolných hasičů

18. 4. 2024

veřejnoprávní smlouva č. 4/2024 - Sportovní klub Uhřice

16. 4. 2024

veřejnoprávní smlouva č. 2/2024 - Český svaz včelařů, z.s.

15. 4. 2024

veřejnoprávní smlouva č. 2/2024 - Český svaz včelařů, z.s.

13. 4. 2024

veřejnoprávní smlouva č. 3/2024 - Myslivecký spolek Dolina

12. 4. 2024

veřejnoprávní smlouva č. 3/2024 - myslivecký spolek Dolina

12. 4. 2024

veřejnoprávní smlouva přestupková agenda

25. 9. 2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Uhřice č. 3/2023

1. 6. 2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace ke spolufinancování sociálních služeb

31. 5. 2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Uhřice č. 5/2023

31. 5. 2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Uhřice č. 4/2023

12. 4. 2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Obce Uhřice č. 1/2023

11. 4. 2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Uhřice č. 5/2022

29. 12. 2022

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Obce Uhřice č. 1/2022

26. 4. 2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Uhřice č. 4/2022

11. 4. 2022

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.5/2021

9. 6. 2021

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

2. 6. 2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Uhřice č. 4/2021

17. 5. 2021

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

20. 4. 2021

veřejnoprávní smlouva č. 1/2020

25. 6. 2020

Veřejnoprávní smlouva č. 4/2020

5. 6. 2020

veřejnoprávní smlóuva č.7/2019

8. 10. 2019

veřejnoprávní smlouva č. 2/2019

11. 4. 2019

veřejnoprávní smlouva č. 5/2019

11. 4. 2019

veřejnoprávní smlouva č. 6/2018

21. 9. 2018

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 5/2018

26. 4. 2018

veřejnoprávní smlouva o poskytuní dotace č. 2/2018

20. 4. 2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2017

26. 5. 2017