UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

KORONAVIRUS - INFORMACE

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.5/2021

9. 6. 2021

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

2. 6. 2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Uhřice č. 4/2021

17. 5. 2021

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

20. 4. 2021

veřejnoprávní smlouva č. 1/2020

25. 6. 2020

Veřejnoprávní smlouva č. 4/2020

5. 6. 2020

veřejnoprávní smlóuva č.7/2019

8. 10. 2019

veřejnoprávní smlouva č. 2/2019

11. 4. 2019

veřejnoprávní smlouva č. 5/2019

11. 4. 2019

veřejnoprávní smlouva č. 6/2018

21. 9. 2018

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 5/2018

26. 4. 2018

veřejnoprávní smlouva o poskytuní dotace č. 2/2018

20. 4. 2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2017

26. 5. 2017