UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHŘICE

Základní identifikační údaje

Datum zřízení školy:

1.9.1993

Ředitel školy:

PhDr. Kamil Ježík MBA

Název:

Základní škola a mateřská škola Uhřice
okres Hodonín
příspěvková organizace

Adresa:

Uhřice 90
696 34

IČ:

71008942

DIČ:

CZ0071008942

Datová schránka:

u6rmins

Číslo účtu:

181802079/0300

Telefon:

773 631 574

E-mail:

zs.uhrice@seznam.cz

Součásti školy:

Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna

Zřizovatel:

Obec Uhřice

KRÁTCE O ŠKOLE

Jsme příspěvkovou organizací obce Uhřice. Naše škola je rodinného typu díky malému počtu žáků, dětí a zaměstnanců. Děti i zaměstnanci se mezi sebou znají, velmi dobře spolupracuje mateřská i základní škola. Organizujeme společné aktivity - výlety, návštěvy divadel a kulturních akcí. Spolupracujeme s ostatními spolky a organizacemi v obci. Velmi dobrá je spolupráce s rodiči a obcí.

V současné době probíhá výuka ve dvou budovách. V původní budově jsou dvě třídy základní školy. Protože jsme málotřídní škola, spojujeme v jedné třídě dva ročníky. Málotřídní koncept na základní škole má své klady a výhody. Těmi jsou malé počty žáků ve třídě a individuální přístup ke každému žákovi. Starší žáci jsou přirozenými, nenásilnými vychovateli mladších. U žáků je rozvíjena vzájemná pomoc - starší mladším, silnější slabším a také tolerance k slabším je samozřejmá. Dochází k rozvoji samostatnosti, schopnosti řešit problémy a nespoléhat se jen na pomoc dospělého, nebát se říct svůj názor.

Nabízíme dětem i mimoškolní aktivity - kroužky, výuka nepovinného předmětu náboženství. Dále je v této budově školní družina, která od školního roku 2016/2017 využívá prostory bývalé mateřské školy.

Se začátkem školních roku 2016/2017 se otevřela nová budova mateřské školy, kde jsou nyní její dvě třídy - třída Pastelek a Sluníček. V mateřské škole jsou vzdělávány děti od 2 do 6 let. Děti se učí vzájemné toleranci, respektu a pomoci druhým. Klademe důraz na všestranný rozvoj dítěte a jeho individualitu. Naším záměrem je rozvoj osobnosti dítěte, jeho zdravý i psychický rozvoj a spokojené prospívání. Naším cílem je šťastné a spokojené dítě, které rádo navštěvuje mateřskou školu. Dále je zde moderně vybavená kuchyň, která se snaží sledovat moderní trendy ve stravování a podporuje zdravou výživu. Je zde i jídelna základní školy. Vaříme také pro cizí strávníky.