UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

SAMOSPRÁVA

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OBCE

STAROSTA

PETR TIHELKA

narozený 20. 4. 1972

starostou je od 9. 11. 2010

e-mail: starosta@obec-uhrice.cz

MÍSTOSTAROSTA

MGR. LUKÁŠ GAJÁREK

e-mail: gajarek@obec-uhrice.cz

Účetní: Marie Hegrová, Vendula Kopřivová

Asistent, administrativní pracovnice: Alena Gálíčková

ZASTUPITELSTVO OBCE

  • Zdeněk Brabec

  • Michal Malík

  • Josef Mokrý, DiS

  • Mgr. Richard Pěnčík

  • Lukáš Tesařík

FINANČNÍ VÝBOR

PŘEDSEDA: Mgr. Richard Pěnčík

ČLEN: Ing. Eva Radikovská

ČLEN: Blanka Medunová

ČLEN: Ing. Marek Veselý Ph.D.

ČLEN: Josef Mokrý, DiS

KONTROLNÍ VÝBOR

PŘEDSEDA: Lukáš Tesařík

ČLEN: Bc. Roman Gryga

ČLEN: Zdeněk Brabec

ČLEN: Ing. Martin Brablc

ČLEN: Jindřich Valihrach

REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE

PŘEDSEDA: Bc. Roman Gryga

ČLEN: Alena Gálíčková

ČLEN: Marie Štěrbová

ČLEN: Daniela Ševčíková

ČLEN: Mgr. Lukáš Gajárek

VÝBOR PRO KULTURU

PŘEDSEDA: Aleš Spálovský

ČLEN: Simona Tihelková, DiS

ČLEN: Zdeňka Teclová

ČLEN: Bc. Lenka Foltýnová

ČLEN: Šárka Tesaříková

ČLEN: Michael Malík

ČLEN: Michaela Pěnčíková, DiS

ČLEN: Pavel Robek ml.