UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

SAMOSPRÁVA

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OBCE

STAROSTA

PETR TIHELKA

narozený 20. 4. 1972

starostou je od 9. 11. 2010

e-mail: starosta@obec-uhrice.cz

Místostarosta: Michal Malík


Účetní: Marie Hegrová

ZASTUPITELSTVO OBCE

 • Lukáš Tesařík

 • Josef Mokrý, DiS.

 • Mgr. Richard Pěnčík

 • Mgr. Marcela Procházková
  (rezignace k 31.12.2019)

 • Zdeněk Valihrach
  (rezignace k 31.10.2019)

 • Zdeněk Brabec
  (od 25. 2. 2020)

 • Ing. Igor Divácký
  (od 25. 2. 2020)

FINANČNÍ VÝBOR

PŘEDSEDA: Josef Mokrý, DiS.

ČLEN: Mgr. Richard Pěnčík

ČLEN: Magda Šindarová

ČLEN: Roman Gryga

ČLEN: Ing. Marek Veselý, Ph.D.

KONTROLNÍ VÝBOR

PŘEDSEDA: Lukáš Tesařík

ČLEN: Lukáš Gajárek

ČLEN: Zdeněk Brabec

ČLEN: František Hroudný

ČLEN: Michael Malík

REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE

ČLEN: Lukáš Gajárek

ČLEN: Alena Gálíčková

ČLEN: Roman Gryga

ČLEN: PhDr. Kamil Ježík, MBA

ČLEN: Marie Štěrbová

KULTURNÍ KOMISE

PŘEDSEDKYNĚ: Jana Chmelařová

ČLEN: Ludmila Kramářová

ČLEN: Anna Plachá

ČLEN: Šárka Tesaříková

ČLEN: Aleš Spálovský

ČLEN: Simona Tihelková

ČLEN: Silvie Pěnčíková

ČLEN: Miroslava Urbanová