UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

DOTAČNÍ PROJEKTY

Splašková kanalizace Uhřice SO.301.1

Splašková kanalizace Uhřice SO.301.1

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2021