UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

DOTAČNÍ PROJEKTY

Odborný ořez vzrostlých stromů v obci Uhřice

Odborný ořez vzrostlých stromů v obci Uhřice – popis a fotodokumentace

Odborný ořez vzrostlých stromů v obci Uhřice – publicita

Židle do kulturního domu v obci Uhřice

kyjovske-slovacko.com

Kyjovské Slovácko v pohybu podpořilo tento projekt

Židle do kulturního domu v obci Uhřice - publicita

Židle do kulturního domu v obci Uhřice - Zhodnocení projektu

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2023

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2023

Oprava křížů v obci Uhřice – rok 2023

Oprava křížů v obci Uhřice – rok 2023 - fotodokumentace

Oprava křížů v obci Uhřice – rok 2023 - publicita

Vozidlo s alternativním pohonem Obec Uhřice.

Vozidlo s alternativním pohonem - Obec Uhřice

Samolepka

Oprava křížů v obci Uhřice

Oprava křížů v obci Uhřice

Zmlazovací ořez dřevin v obci Uhřice

Zmlazovací ořez dřevin v obci Uhřice

Oprava křížů v obci Uhřice – rok 2022

Oprava křížů v obci Uhřice – rok 2022

Splašková kanalizace Uhřice SO.301.1

Splašková kanalizace Uhřice SO.301.1