UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

ZAJÍMAVOSTI A PAMÁTKY

SETKÁNÍ DVOU CÍSAŘŮ

Po bitvě u Slakvova se sešli ve středu 4. prosince 1805 představitelé válčících stran: Napoleon I. Bonaparte s rakouským Františkem I. Bylo to v čase, kdy v tomto prostoru nestál Janův Dvůr. V okolí se nacházel pouze Spálený mlýn. V území, kde se schůzka konala, bylo údajně pět lip a velký dřevěný červený kříž. Monarhcové prý měli původně jednat ve mlýně. Pro těstnost světnice, byl pro Napoleona postaven pod lípou vojenský stan. Císařové ale údajně jednali pod širým nebem. Ruský car Alexandr I. na mírová jednání nepřistoupil.

Ruskofrancouzská válka pokračovala v letech 1805 až 1812. Velitel ruských vojsk maršál Michail Kutuzov nakonec Napoleonovu armádu porazi v bitvě u Borodina na Berezině. V květnu 1900 byla jako trvalá připomínka schůzky instalována v průčelí Janova Dvora deska ze švédského syenitu. V roce 2002 byla u vchodu do areálu instalována informační tabule. Obsahuje mapy okolí Janova Dvora, kde Napoleon s Františkem I. uzavřeli příměří a plán bojiště mezi Brnem a Slavkovem. Na sklonku roku 2003 a začátku 2004, prošlo místo úpravami. V centru byl umístěn obelisk, kolem pak vysazeny čtyři lípy, vzrostlý strom této dřeviny stojí u vchodu do areálu.