UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

veřejná vyhláška - zpřístupnění seznamu pro plátce daně z nemovitosti (SIPO)

12. 4. 2024

Obecně závazná vyhláška Obce Uhřice č. 3/2023 o místním poplatku ze psů

4. 12. 2023

Obecně závazná vyhláška Obce Uhřice č. 2/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

4. 12. 2023

Obecně závazná vyhláška Obce Uhřice č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

4. 12. 2023

veřejná vyhláška

9. 10. 2023

veřejná vyhláška-oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje

28. 8. 2023

věřejná vyhláška - stanovéní přechodné úpravy provozu na silnici I/54

11. 8. 2023

sdělení veřejnou vyhláškou

4. 8. 2023

veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu Zlatá sobota

12. 7. 2023

veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu

12. 7. 2023

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Uhřice

11. 5. 2023

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení Chodník Uhřice-Silničná II.etapa

14. 3. 2023

veřejná vyhláška opatření obecné povahy

3. 11. 2022

veřejná vyhláška stanoveníé přechodné úpravy provozu-opatření obecné povahy

18. 10. 2022

veřejná vyhláška územní rozhodnutí o umístění stavby "OK INTERNEXT 2000, FTTH Uhřice-1. etapa"

18. 10. 2022

veřejná vyhláška oznámení o zahájení územního řízení "OK Internext 2000"

22. 8. 2022

veřejná vyhláška Stanovení přechodné úpravy provozu - opatření obecné povahy

17. 8. 2022

sdělení veřejnou vyhláškou

8. 8. 2022

veřejná vyhláška Stanovení přechodné úpravy provozu - opatření obecné povahy

5. 8. 2022

veřejná vyhláška hromadný předpisný seznam daň z nemovitostí

22. 4. 2022

veřejná vyhláška

22. 12. 2021

Rozhodnutí, závěr zjišťovacího řízení"Uhřice stabilizace svahu"

6. 12. 2021

obecně závazná vyhláška č. 1/2021

26. 10. 2021

veřejná vyhláška opatření obecné povahy

14. 9. 2021

veřejná vyhláška oznámení o zahájení územního řízení

7. 9. 2021

veřejná vyhláška-opatření obecné povahy

16. 8. 2021

sdělení veřejnou vyhláškou-odchylný postup pro usmrcování špačka obecného

11. 8. 2021

veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu

28. 7. 2021

veřejná vyhláška Rozhodnutí ke změně užívání stavby

28. 6. 2021

veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o změně stavby

17. 5. 2021

veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

16. 11. 2020

veřejná vyhláška - aktualizace č. 1 a č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy

16. 10. 2020

Rozhodnutí-povolení uzavírky

12. 8. 2020

veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu-opatření obecné povahy

12. 8. 2020

veřejná vyhláška opatření obecné povahy-Zlatá sobota

12. 8. 2020

veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu

12. 8. 2020

sdělení veřejnou vyhláškou-odchylný postup pro usmrcování špačka obecného

12. 8. 2020

veřejná vyhláška opatření obecné povahy

28. 7. 2020

veřejná vyhláška - rozhodnutí, společné povolení

27. 7. 2020

veřejná vyhláška

20. 7. 2020

veřejná vyhláška

20. 6. 2020

veřejná vyhláška - oznámení o vydání Územního plánu Uhřice

9. 6. 2020

veřejná vyhláška-oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

19. 5. 2020

veřejná vyhláška-oznámení-zveřejnění návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje JMK

7. 5. 2020

veřejná vyhláška-oznámení o zahájení společného řízení

5. 5. 2020

veřejná vyhláška

22. 4. 2020

veřejná vyhláška

7. 4. 2020

veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

7. 4. 2020

veřejná vyhláška oznámení o zahájení společného řízení

30. 3. 2020

Veřejná vyhláška-Oznámení o konání opakovanégho veřejného projednání návrhu ÚP Uhřice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

16. 3. 2020

sazebník úhrad o poskytování informací

28. 2. 2020

veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

9. 12. 2019

OZV č. 4/2019

5. 12. 2019

OZV č. 3/2019

5. 12. 2019

OZV č. 2/2019

5. 12. 2019

veřejná vyhláška

23. 9. 2019

veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy

5. 9. 2019

veřejná vyhláška optaření obecné povahy

2. 9. 2019

veřejná vyhláška - odcyhlný postup pro usmrcování špačkla obecného

19. 8. 2019

veřejná vyhláška opatření obecné povahy

18. 7. 2019

veřejná vyhláška opatření obecné povahy

18. 7. 2019

veřejná vyhláška opatření obecné povahy

18. 7. 2019

OZV č. 1/2019

8. 7. 2019

veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu

1. 7. 2019

řád veřejného pohřebiště

1. 7. 2019

dražební vyhláška

12. 6. 2019

veřejná vyhláška odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

30. 5. 2019

veřejná vyhláška oznámení o konání veřejného projednání ÚP Uhřice

3. 5. 2019

opatřeční obecné povahy-veřejná vyhláška

4. 4. 2019

veřejnáí vyhláška-odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

12. 3. 2019

veřejná vyhláška zrušení opatření obecné povahy

25. 1. 2019

veřejná vyhláška - návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016-12/2018

16. 1. 2019

veřejná vyhláška Oznámení o doručení návrhu Územního plánu Uhřice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

29. 8. 2018

veřejná vyhláška - uzavírka - sil.III/41919, úsek Uhřice-křiž. se sil.:I/54

27. 7. 2018

veřejná vyhláška opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - silnici I. třídy

26. 7. 2018

veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zákaz nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr ze všech vodních toků na území ORP Kyjov

10. 7. 2018

veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu

28. 6. 2018

stanovení přechodné úpravy provozu

15. 6. 2018

veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitostí + informace k zasílání složenek

26. 4. 2018

veřejná vyhláška stavební povolení Uhřice, lokalita Čtvrtky za kostelem, technická infrastruktura

29. 3. 2018

Veřejná vyhláška o zahájení stavebního řízení

19. 2. 2018

OZV č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

15. 12. 2017

OZV č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

15. 12. 2017

Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2017

26. 4. 2017

veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu

27. 10. 2016

Veřejná vyhláška Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

19. 10. 2016

veřejná vyhláška o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného

6. 9. 2016

veřejná vyhláška

23. 6. 2016

veřejná vyhláška - rozhodnutí

9. 6. 2016

veřejná vyhláška - kanalizační řád

3. 5. 2016

veřejná vyhláška - předpisný seznam

28. 4. 2016

veřejná vyhláška Návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení

26. 4. 2016

dražební vyhláška 030 EX 24/04-183

11. 4. 2016

veřejná vyhláška-oznámení op zahájení územjího řízení Čtvrtky za kostelem, techn

29. 2. 2016

veřejná vyhláška-oznámení o zahájení územního řízení Čtvrtky za kostelem

29. 2. 2016

veřejná vyhláška Národní plán povodí Labe,Odry,Dunaje

13. 1. 2016

Dražební vyhláška o dobrovolné el. dražbě

13. 1. 2016

Dražební vyhláška o dobrovolné dražbě

13. 1. 2016

dražební vyhláška o dobrovolné dražbě

9. 12. 2015

veřejná vyhláška MND

4. 11. 2015

veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o změně v užívání stavby ropovod

22. 9. 2015

veřejná vyhláška - odchylný postup pro usmrcování špačků

14. 8. 2015

vyhláška - zlepšování kvality ovzduší

20. 7. 2015

veřejnávyhláška - finanční úřad

30. 4. 2015

Dražební vyhláška - Výstupová

12. 11. 2014

Dražební vyhláška - Rozehnal

16. 10. 2014

Veřejná vyhláška - MěÚ Kyjov, oddělení dopravních agend

13. 10. 2014

Dražební vyhláška - Buchtová

13. 10. 2014

Dražební vyhláška - Hroudná

9. 10. 2014

Veřejná vyhláška - kormorán

17. 2. 2014

veřejná vyhláška - MND

5. 2. 2014

Dražební vyhláška - Střaslička

6. 1. 2014