UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

KORONAVIRUS - INFORMACE

Rozhodnutí-povolení uzavírky

12. 8. 2020

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu-opatření obecné povahy

12. 8. 2020

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška opatření obecné povahy-Zlatá sobota

12. 8. 2020

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu

12. 8. 2020

OTEVŘÍT

sdělení veřejnou vyhláškou-odchylný postup pro usmrcování špačka obecného

12. 8. 2020

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška opatření obecné povahy

28. 7. 2020

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška - rozhodnutí, společné povolení

27. 7. 2020

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška

20. 7. 2020

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška

20. 6. 2020

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška - oznámení o vydání Územního plánu Uhřice

9. 6. 2020

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška-oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

19. 5. 2020

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška-oznámení-zveřejnění návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje JMK

7. 5. 2020

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška-oznámení o zahájení společného řízení

5. 5. 2020

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška

22. 4. 2020

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška

7. 4. 2020

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

7. 4. 2020

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška oznámení o zahájení společného řízení

30. 3. 2020

OTEVŘÍT

Veřejná vyhláška-Oznámení o konání opakovanégho veřejného projednání návrhu ÚP Uhřice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

16. 3. 2020

OTEVŘÍT

sazebník úhrad o poskytování informací

28. 2. 2020

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

9. 12. 2019

OTEVŘÍT

OZV č. 4/2019

5. 12. 2019

OTEVŘÍT

OZV č. 3/2019

5. 12. 2019

OTEVŘÍT

OZV č. 2/2019

5. 12. 2019

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška

23. 9. 2019

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy

5. 9. 2019

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška optaření obecné povahy

2. 9. 2019

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška - odcyhlný postup pro usmrcování špačkla obecného

19. 8. 2019

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška opatření obecné povahy

18. 7. 2019

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška opatření obecné povahy

18. 7. 2019

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška opatření obecné povahy

18. 7. 2019

OTEVŘÍT

OZV č. 1/2019

8. 7. 2019

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu

1. 7. 2019

OTEVŘÍT

řád veřejného pohřebiště

1. 7. 2019

OTEVŘÍT

dražební vyhláška

12. 6. 2019

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

30. 5. 2019

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška oznámení o konání veřejného projednání ÚP Uhřice

3. 5. 2019

OTEVŘÍT

opatřeční obecné povahy-veřejná vyhláška

4. 4. 2019

OTEVŘÍT

veřejnáí vyhláška-odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

12. 3. 2019

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška zrušení opatření obecné povahy

25. 1. 2019

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška - návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016-12/2018

16. 1. 2019

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška Oznámení o doručení návrhu Územního plánu Uhřice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

29. 8. 2018

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška - uzavírka - sil.III/41919, úsek Uhřice-křiž. se sil.:I/54

27. 7. 2018

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - silnici I. třídy

26. 7. 2018

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zákaz nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr ze všech vodních toků na území ORP Kyjov

10. 7. 2018

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu

28. 6. 2018

OTEVŘÍT

stanovení přechodné úpravy provozu

15. 6. 2018

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitostí + informace k zasílání složenek

26. 4. 2018

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška stavební povolení Uhřice, lokalita Čtvrtky za kostelem, technická infrastruktura

29. 3. 2018

OTEVŘÍT

Veřejná vyhláška o zahájení stavebního řízení

19. 2. 2018

OTEVŘÍT

OZV č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

15. 12. 2017

OTEVŘÍT

OZV č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

15. 12. 2017

OTEVŘÍT

Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2017

26. 4. 2017

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu

27. 10. 2016

OTEVŘÍT

Veřejná vyhláška Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

19. 10. 2016

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného

6. 9. 2016

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška

23. 6. 2016

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška - rozhodnutí

9. 6. 2016

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška - kanalizační řád

3. 5. 2016

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška - předpisný seznam

28. 4. 2016

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška Návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení

26. 4. 2016

OTEVŘÍT

dražební vyhláška 030 EX 24/04-183

11. 4. 2016

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška-oznámení op zahájení územjího řízení Čtvrtky za kostelem, techn

29. 2. 2016

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška-oznámení o zahájení územního řízení Čtvrtky za kostelem

29. 2. 2016

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška Národní plán povodí Labe,Odry,Dunaje

13. 1. 2016

OTEVŘÍT

Dražební vyhláška o dobrovolné el. dražbě

13. 1. 2016

OTEVŘÍT

Dražební vyhláška o dobrovolné dražbě

13. 1. 2016

OTEVŘÍT

dražební vyhláška o dobrovolné dražbě

9. 12. 2015

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška MND

4. 11. 2015

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o změně v užívání stavby ropovod

22. 9. 2015

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška - odchylný postup pro usmrcování špačků

14. 8. 2015

OTEVŘÍT

vyhláška - zlepšování kvality ovzduší

20. 7. 2015

OTEVŘÍT

veřejnávyhláška - finanční úřad

30. 4. 2015

OTEVŘÍT

Dražební vyhláška - Výstupová

12. 11. 2014

OTEVŘÍT

Dražební vyhláška - Rozehnal

16. 10. 2014

OTEVŘÍT

Veřejná vyhláška - MěÚ Kyjov, oddělení dopravních agend

13. 10. 2014

OTEVŘÍT

Dražební vyhláška - Buchtová

13. 10. 2014

OTEVŘÍT

Dražební vyhláška - Hroudná

9. 10. 2014

OTEVŘÍT

Veřejná vyhláška - kormorán

17. 2. 2014

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška - MND

5. 2. 2014

OTEVŘÍT

Dražební vyhláška - Střaslička

6. 1. 2014

OTEVŘÍT