UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

ÚZEMNÍ PLÁN

VÝKRESOVÁ ČÁST

Územní plán obce Uhřice, Hlavní výkres

TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán obce Uhřice, Textová část I

Územní plán obce Uhřice, Textová část II.

Územní plán obce Uhřice, Textová část III.
Územní plán Uhřice byl spolufinancován z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj.


Územní plán Uhřice byl podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje.