UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

ORGANIZACE

SPORTTURIST UHŘICE

Cílem Sdružení je rozvoj neorganizovaných sportů v obci a turistiky se zvláštním zaměřením pro účelné a smysluplné využívání volného času a vypěstování návyků při jeho trávení.

Sdružení chce pomoci při přípravě pro odpovědný život ve svobodné společnosti a to od nejútlejšího věku až po dospělost.

Způsob činnosti:

předcházet drogové a alkoholické závislosti a dalším negativním vlivům na mládež

zajišťovat dotace a finanční podpory

spolupracovat s právnickými osobami podobného zaměření

vytvářet podmínky pro zapojení mládeže do občanské společnosti a vytvářet v nich vědomí širšího sociálního zapojení v obci a státě

kontakty v zahraničí umožnit vzájemnou výměnu informací a pobytů

pořádání zájezdů za účelem rozvoje sportu, soužití s přírodou a jejím poznáváním

Sdružení vytváří ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a úkolů, vlastní hospodářskou činností

Sdružení svou činností napomáhá rozvoji veřejného života v obci.

Činnosti:

turistika

cykloturistika

tenisové, nohejbalové, ping pongové, minogolfové a jiné turnaje

táboráky, Pálení čarodějnic, Padající hvězdy