UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

ZAJÍMAVOSTI A PAMÁTKY

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE

Uhřický kostel je krásnou, historicky velmi cennou sakrální stavbou, nejstarší v regionu. Ačkoliv Cyrilometodějská tradice - dosud historickými prameny nedoložená - mluví o uhřickém kostele o nějaké to století dříve, publikované archivní prameny se zmiňují o kostele sv. Jana Křtitele v Uhřicích až v roce 1351.

Interiér i exteriér kostela má podobu goticko renesanční stavby. Styl lidového baroka se projevil na oltáři a na kůru. Stavba je řazena do 1. poloviny 14.století. V l5. století byla ke kostelu přistavena nižší kamenná věž se střílnami, které měly asi obrannou funkci. V l7. století došlo ke zvýšení věže a to cihlovou stavbou. V této podobě beze změny je do dnešní doby.

Asi uprostřed kostelní lodi je pohřben majitel uhřického panství Kryštof Jager r. l6O5, jak říká náhrobní deska umístěná ve stěně u kazatelny. Ke kostelu se váže pověst, že zde kázávali sv. Cyril a Metoděj, prý stojíc na velkém kameni, který byl později vložen do kazatelny. Kámen odtud zmizel neznámo kam při některé pozdější stavební úpravě. Cyrilometodějská tradice je ve vesnici silně vžitá, dosud však nebyla žádnými historickými prameny doložena a tak zůstáváme u hezkých pověstí.