UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

ZAJÍMAVOSTI A PAMÁTKY

SV. FLORIÁN

Na pískovcové základně je hranolový pískovcový sokl. Na soklu na čtvercové podnoži stojí polychromovaná socha světce v životní velikosti. Světec oděn v šat římského vojáka s pláštěm sepnutým na pravém rameni a splývajícím za tělem. Světec stojí v mírném kontrapostu s mírně nakročenou levou nohou. Pravá ruka podél těla, mírně pokrčena, prsty svírají džber s "vylévající" se vodou. Vedle pravé nohy stojí hořící dům. Levice svírá dřevěný praporec, jehož konec je připevněn k podnoži. Socha je umístěna v mohutném zděném výklenku s naznačeným sloupovím. Výklenek ukončený střechou, která je pokryta plechem. Ve vrcholu kříž. Základ výklenku vyzděn z kamenů.