UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

ZAJÍMAVOSTI A PAMÁTKY

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Sochu svatého Jana Nepomuckého lze označit za kvalitní rokokovou skulpturu. Byla pravděpodobně zhotovena ve třetí čtvrtině 18. století, v umělecké dílně O. Schweigla. Stojí na návsi v Uhřicích naproti domu číslo 99. Byla posazena na hranolový sokl. Představuje stojící postavu světce v kanovnickém úboru se štolou. Socha byla vyrobena z kamene. Stála u transformátoru. Později byla přemístěna na vedlejší parcelu a nasměrována o 90°, směrem k silnici. Měla původně barevné nátěry. Stáří lze odhadnout zhruba na 250 let.