UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

ZAJÍMAVOSTI A PAMÁTKY

PAMÁTNÍK PADLÝM (I. A II. SVĚTOVÁ VÁLKA)

Na mohutné betonové základně je pískovcový pomník složený z více částí. V levé části na podstavci stojí socha čsl. legionáře v polní uniformě bez pokrývky hlavy. Levá ruka je mírně pokrčená, ve zdvižené pravé ruce drží čsl. prapor. Prapor splývá volně za tělem. Hlavu má obrácenu směrem dolů ke klečící ženě, která se modlí před křížem s hlavou Krista. Kříž upevněn na antikizujícím sloupu, který obepíná trnová koruna.

Pod postavami v plastickém rámu reliéf rozkvetlého stromu s vysekaným nápisem: "My věříme, že nám se jitro vrátí. Jar. Vrchlický Památce drahým věnují rodáci". Vpravo, pod sloupem s křížem, vsazena deska z leštěné žuly obdélníkového tvaru se jmény 28 padlých. Před pomníkem žulová leštěná deska na pískovcové základně s vysekaným znakem SSSR a nápisem: "Na paměť ruským hrdinům, kteří padli za osvobození naší vlasti v boji proti Němcům. 21. 4. 1945 u Uhřic Věnují branci 1917-1923."