UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

ZAJÍMAVOSTI A PAMÁTKY

STUDÁNKA NA ROMENOVĚ

Studánka na travném svahu kopce Romenova bývala od nepaměti ze tří stran chráněná jednoduchým přístřeškem z kamene, cihel a dřeva, shora zarostlým travnatým drnem. Čtvrtá strana bývala volná, lehce přístupná každému, kdo se chtěl napít. Ani hrnek nepotřeboval, stačilo pokleknout a sklonit hlavu, vždyť vody bývalo až po okraj, a dobré vody, vyhlášené po celém okolí. Později byla studánka uzavřená a voda se svedla samospádem až na úpatí kopce, ukončena kohoutkem, chráněným kamenným přístřeškem. I po tomto zásahu to byla dlouho kojenecká voda. Teprve v současné době ukázaly rozbory vody nápadné snížení kvality.

Studánka je snadno přístupná od silnice po zpevněném chodníku. Ke studánce na Romenově se váže tato pověst: V čase své misijní cesty na Brno se sv. Cyril a Metoděj zastavili, učili a kázali také v Uhřicích. U studánky odpočívali a dobrou vodou se osvěžovali. Mezi lidem se pak tradovala víra, že ji také posvětili.