UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

SLUŽBY

RECYKLAČNÍ LINKA JANŮV DVŮR

Recyklační linka je do odvolání mimo provoz.

Skládka slouží občanům k uložení stavební suti, která se recykluje na druhotný materiál. Ten se v praxi uplatňuje ve stavebnictví. Bude využit zpětně občany z naší i okolních obcí k výstavbě zpevněných ploch, místních komunikací a chodníků.

Do zařízení mohou být přijaty pouze stavební odpady, které neobsahují škodlivé látky ani nesmí být těmito látkami znečištěny

Do zařízení nesmí být přijat kapalný odpad a odpad, který sedimentací uvolňuje kapalinu

Odpady jsou přiváženy vlastními dopravními prostředky původců, vjezd vozidel je povolen pouze za účelem vyložení a naložení nákladu

Po vjezdu do areálu je provedena vizuální kontrola odpadu. Podle druhu odpadu je určeno místní uložení

Pokud se ukáže, že daný odpad nelze z hlediska druhu a charakteru odpadu do zařízení přijmout, bude odpad ihned naložen na vozidlo a vrácen zpět původci odpaduKONTAKT

Tel.: 724 897 614
Tel.: 724 168 212


PROVOZNÍ DOBA

PONDĚLÍ

07:30 - 14:00

STŘEDA

07:30 - 14:00

CENÍK PŘIVÁŽENÉ STAVEBNÍ SUTI
(platnost od 1. 3. 2024)

Stavební suť - tříděná (cihla, porotherm, střešní tašky)

300 Kč/t

Stavební suť - netříděná (obklady, dlažby, Ytong)

400 Kč/t

Beton prostý (kusy max. 300 x 300 x 300 mm)

200 Kč/t

Betonové kusy s ocelovou výztuží (použití hydraulického kladiva)

800 Kč/t

Asfaltová směs bez příměsí

360 Kč/t

Keramické prvky - umyvadlo, záchodová mísa apod.

250 Kč/ksCENÍK RECYKLÁTU

Recyklát 0 - 22 mm

30 Kč/t

Recyklát 22 - 64 mm

120 Kč/t

Recyklát 64 - 90 mm

40 Kč/t

Asfaltový recyklát

ZDARMA

Překatrovaná zemina

30 Kč/tDÁLE NABÍZÍME

Prodej bouraných cihel

8 Kč/ks

Pískovcové kameny

1 200 Kč/t

Práce bagrem
(min 0,5 hod)

900 Kč/hod

Práce - hydraulické kladivo
(min 0,5 hod)

1 200 Kč/hod

POZICE RECYKLAČNÍ LINKY