UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

SLUŽBY

FARNOST, CIRKEV

Filiální kostel sv. Jana Křtitele patří k farnosti v sousedních Dambořicích. V kostele se konají pravidelné bohoslužby dle rozpisu níže.

FARNOST

Římskokatolická farnost Dambořice v děkanství hodonínském, okres Hodonín

Adresa:
Farní 13,
696 35 Dambořice

Tel.: 606 450 370
E-mail: damborice@dieceze.cz

ČASY BOHOSLUŽEB (LETNÍ ČAS)

NEDĚLE

09:30

ÚTERÝ

18:00

ČTVRTEK

18:00