UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

SOUČASNOST

TĚŽBA ROPY A ZEMNÍHO PLYNU

V okolí proběhl na sklonku šedesátých let uplynulého století geologický průzkum. Jeho cílem bylo nalézt ropu a plyn. Poté byly v letech 1977 až 1980 vyhloubeny tři tzv. vyhledávací vrty. Sondou byla v hloubce asi 2 500 metrů objevena významná akumulace nafty a zemního plynu. Během pokusné těžby vrt produkoval za den 20 tun ropy a 200 000 kubíků plynu; začala proto pravidelná těžba. Vydolované podloží bylo využito a na začátku roku 2001 byl v trati nazývané Paní hora postaven podzemní zásobník plynu. Prý nejvýznamnější v ČR. Necelý kilometr od něj pak v roce 2003 vzniklo tzv. sběrné naftové středisko (SNS). Tvoří je dvě skladovací nádrže, z nichž každá pojme 2 500 kubíků ropy. Z těžby ze tří lokalit - Dambořic, Uhřic a Žarošic - do nich proudí kolem 1 230 kubíků ropy denně. Médium lze odeslat na nádraží ČD Uhřice u Kyjova nebo potrubím do stanice Čepro v Kloboukách u Brna. Těžba ropy a plynu dosáhla vrcholu kolem roku 2002 a 2003. Do pokladen obcí z ní plynou prostředky.