UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

JAK VYŘÍDIT

EVIDENCE OBYVATELSTVA

Vyřizuje:
Marie Hegrová, tel.: 518 631 883

e-mail: ucetni@obec-uhrice.cz

PŘIHLÁŠENÍ TRVALÉHO BYDLIŠTĚ

Přihlašovací poplatek: 50 Kč
(děti do 15 let jsou osvobozeny)

Potřebujete:

občanský průkaz nebo rodný list

řidičský průkaz

cestovní doklad

nájemní smlouvu (pokud se nepřihlašuje vlastník nemovitosti)


POZOR! Pokud se nepřihlašuje vlastník nemovitosti, nutný také podpis vlastníka!