UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

FOTOGALERIE

Představení ODU v Násedlovicích


O.chotniské D.ivadlo U.hřice uskutečnilo úspěšné představení Ať žijí duchové na kulturním domě v Násedlovicích v neděli 1. března 2020.