UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

FOTOGALERIE

Tříkrálová sbírka 2020


V sobotu 4. ledna 2020 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka. Velké poděkování patří všem koledníkům, vedoucím skupinek i Vám všem, kteří jste do této sbírky přispěli. Zvláštní poděkování patří paní Evě Veselé, která se organizace celé akce ujala.