UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

FOTOGALERIE

Žehnání vín 29. 12. 2019


ČZS - Vinařský spolek Uhřice a obec Uhřice uspořádali Žehnání mladých vín, které se uskutečnilo v neděli 29. 12. 2019 od 14:30 v KD Uhřice. Odpoledne zpříjemnila CM Hojsa.