UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

FOTOGALERIE

Zpívá celé Česko 2019


Ve středu 11. 12. 2019 se i Uhřice přidali do celorepublikové akce Zpívá celé Česko, v Uhřicích jsme si zazpívali u Základní školy.