UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

AKTUALITY

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Vážení rodiče, 

tak jak bylo předem avizováno, v průběhu letních prázdnin budou pro děti připraveny tématické PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY v těchto termínech: 

1. ZA POKLADEM KAPITÁNY HOOKA: Pondělí 8.7. – Pátek 12.7. 2024

2. CESTA KOLEM SVĚTA ZA 5 DNÍ: Pondělí 15.7 – Pátek 19.7.2024 

3. PO STOPÁCH PRÉRIJNÍCH INDIÁNŮ: Pondělí 22.7. – Pátek 26.7.2024

4. Z POHÁDKY DO POHÁDKY: Pondělí 29.7. – Pátek 2.8. 2024 

 

Pro koho jsou tábory určeny? 

Pro děti od 6 let (a předškoláci) – děti do 5. třídy včetně. Jedná se o tábory pro děti, které mají v obci evidován trvalý pobyt. 

Cena: Při přihlášení bude vybírána částka 300,- Kč, která poslouží jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s pořádáním (zejména výlet pro Vaše děti …). 

Po skončení tábora bude také vybírán příspěvek na stravné (jeho výše bude upřesněna). 

 

Pořadatel: Obec Uhřice, Uhřice 177, 696 34

Místo konání: Budova ZŠ a MŠ, víceúčelové hřiště, venkovní prostor obce.

 

Pro děti bude zajištěn pedagogický a zdravotnický dozor, pestrý program, celodenní strava a pitný režim. V dopoledních i odpoledních činnostech příměstského tábora budou zahrnuty aktivity sportovní, výtvarné, hudební, různé zážitkové hry a výlety. 

 

Příchod dětí bude od 7:00 - 8:30 hodin, následovat bude program. Ukončení táborového dne bude v 16:00 hodin s tím, že děti můžou odcházet i dříve (dle dohody se zákonným zástupcem dítěte). 

Přihlášky společně s platbou je možné odevzdat v kanceláři Obecního úřadu v Uhřicích.

 

Uzávěrka přihlášek: individuálně do 26.6.2024 

Případné dotazy směřujte na starostu obce Petra Tihelku, 

e-mail: starosta@obec-uhrice.cz, tel. 724 168 212. 

Odkaz na přihlášku: https://obec-uhrice.cz/uredni_tabule.php#uredni_tabule