UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

AKTUALITY

VELIKONOČNÍ DÍLNY ZŠ A MŠ ŽAROŠICE

ZŠ a MŠ Žarošice pořádá ve čtvrtek 14. 3. 2024 od 16:30  kreativní akci s názvem VELIKONOCE PRO VŠECHNY. Akce je určena všem dospělým, kteří mají zájem o tradiční i netradiční rukodělné činnosti s velikonoční tématikou. Pro zájemce máme připravených osm různých aktivit - drátkování či děrování vajec, pletení košíků, květinovou vazbu, suché plstění, keramickou tvorbu, linoryt a rýsování kraslic. Každý si předem vybere jednu z technik, na kterou se přihlásí do 8. 3. 2024 na telefonním čísle 733 539 240. Na akci je symbolické vstupné 100,- Kč.  Hotový výrobek si každý odnese domů. Těšíme se na vás.