UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

AKTUALITY

VČELAŘSKÉ VÍTÁNÍ JARA

Obec Uhřice ve spolupráci se ZO ČSV Žarošice pořádá Včelařské vítání jara v sobotu 25. 03. 2023 od 14:00 v Uhřicích na hasičské zbrojnici.