UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

AKTUALITY

SOUSEDSKÁ VÝZVA - OMEZENÍ ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY

Zastupitelstvo obce Uhřice si Vás dovoluje zdvořile požádat o omezení zábavní pyrotechniky v souvislosti s oslavami nového roku, a to zejména s přihlédnutím ke zvířatům.

V případě, že se rozhodnete ,,odpalovat’’ zábavní pyrotechniku na Silvestra, zdvořile si Vás dovolujeme požádat, abyste tak učinili v určených časech:

18:00 - 18:30 hod.
21:00 - 21:30 hod.
23:45 - 00:30 hod.

Děkujeme za pochopení.