UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

AKTUALITY

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

7. ledna 2023 se uskteční v načí obci "Tříkrálová sbírka pro Charitu ČR" , zájemci z řad koledníků se mohou hlásit u paní Evy Veselé, Uhřice 173.