UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

AKTUALITY

ŽEHNÁNÍ MLADÝCH VÍN 2022

Vinařský spolek Uhřice a obec Uhřice si Vás dovolují pozvat na Žehnání mladých vín, které se uskuteční v pátek 30.12.2022 v 15 hodin v KD.

Odpoledne zpříjemní CM Mládí a my se těšíme na Vaši účast.