UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

AKTUALITY

VYHODNOCENÍ CYKLOAKCE ZA POZNÁNÍM SVÉHO REGIONU 2022

Vyhodnocení cykloakce za poznáním svého regionu 2022 a Mistrovství mikroregionu ve vaření gulášů se uskuteční dne 28.09.2022 v Křižanovicích v areálu místního fotbalového hřiště. Registrace účastníků cykloakce bude probíhat od 13 hodin, výdej gulášů proběhne od 13:30. Je zajištěn doprovodný program pro děti i dospělé, a také regionální produkty a občerstvení.

Na akci Vás srdečně zve Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví.