UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

AKTUALITY

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA SILNICE II/419 U SPODNÍ BENZINKY

Od 26.09.2022 do 02.10.2022 dojde k částečné uzavírky silnice II/419 na území Žarošic a Uhřic v úseku od křižovatky silnic I/54 x II/419 na území obce Žarošice po křižovatku silnic II/419 x III/41919 na území obce Uhřice. Provoz v částečně uzavřeném úseku silnice II/419 bude veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením. V etapě uzavírky, kdy bude uzavřen pravý jízdní pruh vozovky silnice II/419 ve směru k silnici I/54, bude v místě napojení na silnici I/54 úplně uzavřena místní komunikace vedoucí přes autobusovou zastávku Žarošice, za školou.
Po celou dobu trvání částečné uzavírky silnice II/419 bude částečně uzavřeným úsekem silnice II/419 možný průjezd všech autobusů linkové osobní dopravy.