UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

AKTUALITY

POZVÁNKA NA 19. VÝSTAVU VÍN

Vinařský spolek Uhřice a Obec Uhřice si Vás dovolují pozvat na 19. výstavu vín s volnou ochutnávkou vystavených vín a cimbálovou muzikou Mladí z Čejče. Výstava se uskuteční na Kuturním domě v Uhřicích v neděli 17. dubna 2022 od 10 hodin. 

Těšíme se na setkání s Vámi!