UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

KORONAVIRUS - INFORMACE

AKTUALITY

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

barvy, laky, ředidla, mořidla, autochemie, oleje, léky, kyseliny, lepidla, pryskyřice, těkavé látky, zářivky, baterie, autobaterie, chladničky, elektrospotřebiče, pneumatiky apod.