UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

AKTUALITY

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

barvy, laky, ředidla, mořidla, autochemie, oleje, léky, kyseliny, lepidla, pryskyřice, těkavé látky, zářivky, baterie, autobaterie, chladničky, elektrospotřebiče, pneumatiky apod.