UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

KORONAVIRUS - INFORMACE

AKTUALITY

VELIKONOČNÍ HRKÁNÍ

Fotky, videa posílejte, prosím, na FB obce do zprávy nebo na e-mail: asistent@obec-uhrice.cz

Vylosujeme a odměníme tři hrkače.

 

Při hrkání, prosím, dodržujte aktuální protiepidemická nařízení. Děkujeme