UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

KORONAVIRUS - INFORMACE

AKTUALITY

UKLIĎME UHŘICE

Akce potrvá do 30.4.2021.

Pokud během této doby uskutečníte procházku po obci a jejím okolí a nasbíráte odpadky, které zde nemají co dělat, pořídíte fotografii, nejlépe vás s nasbíraným odpadem, odměna vás nemine.

Pytle a rukavice si, v případě potřeby, můžete vyzvednout na obecním úřadě. (Ale stačí třeba igelitka, kterou už jste doma vyřadili.) Pytle s odpadem, bude-li to ve vašich silách, noste prosím před "základnu" - garáž a sklad obecního úřadu. Budou-li pytle těžké nebo bude-li jich větší množství, domluvíme se na individuálním odvozu. V tom případě, prosím, volejte na tel. číslo: 724 897 614.

Veškeré výlety do okolí za úklidem, prosím, konejte v souladu s aktuálními vládními nařízeními.

Odměny rozdáme v týdnu od 3.5.2021.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na fotografie. Uvítáme také fotografie znečištěných míst "před" a "po", případně fotografie různých kuriozit.