UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

KORONAVIRUS - INFORMACE

AKTUALITY

SČÍTÁNÍ LIDU 2021

Nejmodernější sčítání v historii České republiky nás čeká právě letos, 100 let od prvního prvorepublikového sčítání, a odstartuje 27. března. Jeho první fáze, která je připravena jako online, bude zcela bezkontaktní, a vzhledem k epidemické situaci i nejbezpečnější. Od 27. 3. do 9. 4. se lidé budou moci sečíst přes webovou nebo mobilní aplikaci z pohodlí domova, bez nutnosti dalšího kontaktu se sčítacím komisařem.
Ten, kdo se z jakéhokoliv důvodu nebude moci sečíst online, vyplní v druhé fázi sčítání klasický listinný formulář, a to od 17. dubna do 11. května. Za velmi přísných hygienických opatření ho občan získá od sčítacích komisařů spolu s odpovědní obálkou. Vyplněné formuláře bude možné zdarma vhodit do jakékoliv poštovní schránky, poslat na P. O. Box České Pošty nebo odevzdat na kontaktním místě sčítání. Veškeré informace o Sčítání 2021 jsou dostupné na stránkách Sčítání 2021.

Příprava na sčítání