UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

KORONAVIRUS - INFORMACE

AKTUALITY

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Kvůli současné situaci bude probíhat tříkrálová sbírka online, pokud nedojde k přechodu do 4. nebo 3. stupně systému PES. Váš příspěvek je možné poslat přímo na účet tříkrálové sbírky nebo pomocí dárcovské DMS. Více informací na webu Tříkrálová sbírka. Děkujeme