UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

KORONAVIRUS - INFORMACE

AKTUALITY

HODOVÁNÍ V UHŘICÍCH

Hodování v Uhřicích aneb Martinské hody v "době koronavirové" 7. a 8. listopadu 2020. 

Více informací v přiloženém letáku.