UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

KORONAVIRUS - INFORMACE

AKTUALITY

OPATŘENÍ VLÁDY ČR PLATNÁ OD 9.10.2020

Nová opatření vlády, která budou platná od 9.10.2020 0:00 do 11.10.2020 23:59:
- zákaz hromadných akcí ve vnitřních prostorech do počtu 10 lidí a venku do počtu 20 lidí, opatření se nevztahuje na vyjímky,
- zákaz koncertů, divadelních představení a jiných uměleckých představení a slavností, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek,
- zakazuje se provoz heren, kasin, vnitřních sportovišť, umělých koupališť, wellness,
- zakazují se návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,
- zákaz provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním,
- omezují se divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá,
- omezují se sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy,
- omezuje se účast na bohoslužbě tak, že se účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob,
- omezuje se provoz provozovny stravovacích služeb (20:00 - 5:00 bez veřejnosti) dále dle usnesení vlády,
- omezuje se provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték v době od 20:00 do 5:00 a zakazuje se produkce živé hudby a tance,
- omezuje se činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 - u jednoho stolu max. 2 osoby, bez bezdrátového připojení k internetu, zamezení shlukování osob,
- omezení svobody pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po dvou osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti.
Celé Usnesení vlády ČR je dostupné na odkazu.