UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

KORONAVIRUS - INFORMACE

AKTUALITY

OBEC DOMEZENÍ PROVOZU NA ÚČELOVÉ KOMUNIKACI UHŘICE - DAMBOŘICE

Obec Dambořice oznamuje, že od 5.10. do 23.10. bude z důvodu provádění stavebních prací na vozovce omezen provoz na účelových komunikacích - "na zkratce" Dambořice - Uhřice a příjezdy k PZP Dambořice a PZP Uhřice.

Harmonogram opravy účelových komunikací Dambořice, Šerůčky - Uhřice ("zkratka") včetně odboček k PZP Dambořice a PZP Uhřice je uveden v příloze.