UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

KORONAVIRUS - INFORMACE

AKTUALITY

VÝSLEDKY DO KRAJSKÉHO ZAST. 2020 - VOLEBNÍ OKRSEK UHŘICE

Do voličského seznamu bylo zapsáno celkem 595 oprávněných voličů, bylo vydáno 240 volebních obálek, volební účast činila 40,34%. 2 hlasy byly neplatné, do sčítání tedy bylo zařazeno 238 platných hlasů. V přehledné tabulce jsou zapsány výsledky podle politických stran, hnutí a koalic.