UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

KORONAVIRUS - INFORMACE

AKTUALITY

OD ČTVRTKA 10.9.2020 POVINNÉ ROUŠKY VE VNITŘNÍCH PROSTORECH

Od čtvrtka 10.9.2020 budou povinné roušky ve vnitřních prostorech v celé republice.

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví České republiky:

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-ctvrtka-budou-povinne-rousky-ve-vnitrnich-prostorach-budov-v-cele-cr/