UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

KORONAVIRUS - INFORMACE

AKTUALITY

ZMÍRNĚNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Od 1. července se ruší plošná povinnost nosit roušku ve všech venkovních i vnitřních prostorech. Opatření budou nově platit jen na regionální úrovni a budou se přizpůsobovat lokálním ohniskům nákazy.
Od tohoto data bude také možné konzumovat občerstvení v prostorách hlediště a sálu.
Zařízení stravovacích služeb budou moct zůstat otevřená mezi 23. a 6. hodinou.

Od 22. června se navyšuje kapacita účastníků pro konání hromadných akcí na 1 000 osob.
Provoz koupališť, ZOO a dalších zahrad nebude omezený limitním počtem návštěvníků.
Ruší se povinné odstupy mezi osobami u muzeí, galerií, hradů, zámků a podobných zařízení.
Veletrhy a další hromadné akce bude moct navštívit do 5 000 osob.
Žáci si na konci roku budou moct osobně přijít pro vysvědčení.