UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

KORONAVIRUS - INFORMACE

AKTUALITY

PODĚKOVÁNÍ ZA MADLAFOUSE 2020

Děkuji všem dětem, které se zúčastnily dopadení loupežníka Madlafouse, vyřešily a vykonaly všechny nesnadné úkoly a tím překazily Madlafousovy smělé plány, kterými si na mě brousil zuby, darebák. Teď už určitě bručí zase v díře a já můžu klidněji spát. 
Neméně děkuji tvůrcům Madlafouse a všem, kteří s ním měli co do činění. Děkuji za každou, byť sebemenší účast na tak obsáhlé akci. Uvědomuji si, že takové množství práce ve prospěch dětí a obce by mnoho lidí nebylo ochotno poskytnout ani za peníze, natož takto: dobrovolně, nezištně a s elánem.
Děkuji vám. Vážím si toho.
Petr Tihelka