UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

KORONAVIRUS - INFORMACE

AKTUALITY

UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ OD 25. 5. 2020

Zdravotnická a sociální zařízení umožní návštěvy pacientů.
Otevřou se další provozovny a vnitřní prostory.
Sportovních a skupinových akcí se bude moct účastnit více osob.